Kategori: Sağlıkta Şiddet

Kınama Mesajı

Geçtiğimiz günlerde, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan bir programında, bir sağlık çalışanının yaşamına kıyılması, diğerlerinin ise fiziksel olarak yaralanması ciddiyetsiz ve saygısızca dile getirilmiş ve alaycı bir edayla durumun vahşeti göz ardı edilmiştir. Programına konuk olarak davet ettiği kişinin bu uygunsuz tavır ve anlatısına müdahale etmeyen ve bu röportajı yayınlamakta…

Sağlıkta Şiddete Genel Bakış

Resmi verilere göre, her gün 30 sağlık çalışanı, sözlü, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanlarının psikolojik ve fiziksel güvenliğini sağlayabilmenin ilk adımı, şiddet sorunsalını tanımak ve anlamakla başlar. Bu konudaki genel bilgileri, aşağıdaki kitapçıkta bulabilirsiniz.

Sağlıkta Şiddet Nedir?

Şiddet bir bireye; bir grup veya kişi tarafından uygulanan, bireyin bedensel veya ruhsal olarak zarar veren davranışlardır. Şiddeti uygulayan kişi veya grup, şiddete uğrayan mağdurun yaşamını; fiziksel, sözlü, psikolojik veya cinsel yönden etkiler. Şiddet, sıklıkla maddi ve manevi çıkar ve menfaat elde etmek için bireyin davranışlarını değiştirme teşebbüsüdür. Bu durum,…