Kınama Mesajı

Kınama Mesajı

Geçtiğimiz günlerde, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan bir programında, bir sağlık çalışanının yaşamına kıyılması, diğerlerinin ise fiziksel olarak yaralanması ciddiyetsiz ve saygısızca dile getirilmiş ve alaycı bir edayla durumun vahşeti göz ardı edilmiştir. Programına konuk olarak davet ettiği kişinin bu uygunsuz tavır ve anlatısına müdahale etmeyen ve bu röportajı yayınlamakta hiçbir çekince görmeyen program sunucusu Armağan Çağlayan’ı kınıyoruz.

Konu ile ilgili yayınladığı özür mesajında, bahsi geçen bireyin Türk Ceza Kanununca uygun cezayı almış ve takiben cezasını çekmiş olduğunu belirterek, kişilerin hükümlülükleri sebebiyle dışlanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Duruma kendi verdiği tepki olan gülüşünün ise kötü niyetli olmadığını, röportajdaki kişinin şiddeti bir alışkanlık haline getirdiğini söyleyiş biçimi yüzünden olduğunu savunmaktadır.

Bu açıdan verilen tepkilerin, sadece kişinin hükümlü olması ile ilgili olmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Röportajda belirtilen ve ilgili davranış biçimlerinin, yanlışlığı vurgulanmadan medya üzerinden paylaşılmasının, şiddetin normal bir durum olarak görülmesine ve toplumun bakış açısında yıkıcı sonuçlar doğurabilecek değişimlere sebep olabileceğini vurgulamak istiyoruz. Şiddetin bir alışkanlık haline getirildiğinin dile getirilmesinin, şiddet olaylarının normalleştirilmesindeki etkisi göz ardı edilemez.

Her birey özgür, güvenli bir ortamda yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Bireylerin yaşama haklarının elinden alınması, hiçbir şart ve koşulda kabul edilemez.

2016-2017 yılı Beyaz Kod verilerine göre, günde 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun yayınladığı Sağlıkta Şiddet Anket verilerine göre ise, ankete katılan 14 bin 719 hekimin yüzde 74.4’ü şiddete maruz kalmıştır. Sağlıkçılara yönelik şiddet, bu denli yaygın görülen bir problem iken, yayın ve medya kanallarının bu konuya gereken ilgi ve hassasiyeti gösterememesi, kabul edilebilir bir tutum değildir.

Mesajında belirttiği üzere “her gün kıyısından geçtiğimiz ama görmediğimiz yaşamlara, gördüğümüzü sandıklarımızın bilinmedik köşelerine dikkat çekmeyi” amaçlayan Armağan Çağlayan’ı, toplumumuzu ve sağlık sektörünü bu denli etkileyen şiddet sorunsalına da aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir