Sağlıkta Şiddet Nedir?

Sağlıkta Şiddet Nedir?

Şiddet bir bireye; bir grup veya kişi tarafından uygulanan, bireyin bedensel veya ruhsal olarak zarar veren davranışlardır. Şiddeti uygulayan kişi veya grup, şiddete uğrayan mağdurun yaşamını; fiziksel, sözlü, psikolojik veya cinsel yönden etkiler.

Şiddet, sıklıkla maddi ve manevi çıkar ve menfaat elde etmek için bireyin davranışlarını değiştirme teşebbüsüdür. Bu durum, aşağıdaki amaçları güder: 

– Çıkar elde etme çabası;
– Şiddet mağdurlarına karşı üstünlük ya da hakimiyet kurmak;
– İstenilen hal ve hareketlerin elde edilmesini sağlamak;
– İmtiyaz ya da ayrıcalık sağlamak;
– Saygınlık ya da sevgi kazanmak.

Sağlık hizmetleri, özellikleri nedeniyle pek çok farklı riski barındırmaktadır. Bu risklerden önlenebilir olanlarından biri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddettir ve mesleki riskler arasında yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyadaki tüm sağlık çalışanları şiddet sebebiyle risk altındadır. İstatistikler geniş sayıda sağlık çalışanının çalışma hayatı boyunca şiddete uğradığı ve/veya uğrayacağını göstermektedir.

81 ilden 14 bin 719 hekimin katıldığı Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun  Sağlıkta Şiddet Anketi, katılan hekimlerin yüzde 74.4’ünün şiddete maruz kaldığını göstermiştir. Bu sayıların geneli yansıttığı varsayılırsa, bu her 4 doktordan 3’ünün mesleklerini icra ederken şiddete maruz kaldığı anlamına gelir. Şiddet durumunda başvurulan prosedürlerden biri olan Beyaz Kod Verileri’ne (2016-2017) göre yılında her gün ortalama 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir.

Dünya çapında acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaçlara yönelik sistemler geliştirilmiştir. Beyaz Kod uygulaması sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının deneyimleyebileceği şiddet olaylarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini amaçlayan alarm sistemidir. 2016 – 2017 yılı Beyaz Kod verilerine göre ise her gün ortalama 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir.

“Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.”

İnsan Hakları Beyannamesi 3. Madde