Sağlıkta Şiddete Genel Bakış

Sağlıkta Şiddete Genel Bakış

Resmi verilere göre, her gün 30 sağlık çalışanı, sözlü, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanlarının psikolojik ve fiziksel güvenliğini sağlayabilmenin ilk adımı, şiddet sorunsalını tanımak ve anlamakla başlar. Bu konudaki genel bilgileri, aşağıdaki kitapçıkta bulabilirsiniz.